fbpx

Polityka prywatności

KIM JESTEŚMY?

ekspertfitness.com – Piotr Ośródka, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Łodzi, ul. Brukowa 6/8, 91-341 Łódź, NIP 726-226-63-46, REGON 472927286. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników jako ich Administrator. Oznacza to, że jestem odpowiedzialny za używanie i ochronę danych użytkowników. ekspertfitness.com

DO CZEGO UŻYWAMY DANYCH UŻYTKOWNIKÓW?

Będziemy używać danych użytkowników (uzyskanych online lub osobiście), między innymi, w celu zarządzania ich rejestracją, zarządzania zakupami produktów lub usług, obsługiwania zapytań oraz, jeżeli użytkownik sobie tego życzy, aby wysyłać mu powiadomienia dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.

DLACZEGO ICH UŻYWAMY?

Mamy prawo do przetwarzania danych naszych użytkowników z kilku powodów. Najważniejszym z nich jest potrzeba ich przetwarzania celem wykonania umowy, którą użytkownik akceptuje w momencie zarejestrowania się na naszej stronie oraz podczas dokonywania zakupów lub korzystania z którejkolwiek z naszych usług lub funkcji, aczkolwiek istnieją również inne upoważniające nas do tego przyczyny, takie jak możliwość obsługi zapytań lub upoważnienie, udzielane nam przez użytkownika do wysyłania mu, między innymi, naszego Newslettera.

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE UŻYTKOWNIKÓW?

Będziemy udostępniać dane naszych użytkowników współpracującym z nami usługodawcom i partnerom zewnętrznym, z którymi mamy podpisane umowy.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW Użytkownicy mają prawo do dostępu, poprawy lub usunięcia swoich danych osobowych. W niektórych przypadkach, posiadają również inne prawa, takie jak prawo do wyrażenia sprzeciwu do wykorzystywania swoich danych lub do ich przenoszenia, co wyjaśniamy szczegółowo poniżej.

Zapraszamy do przeczytania całej, zawartej poniżej Polityki Prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników oraz aby dowiedzieć się, jakie przysługują im względem nich prawa.

*******

ZANIM ZACZNIEMY...

W niniejszej Polityce Prywatności użytkownicy mogą znaleźć wszystkie ważne informacje dotyczące wykorzystywania przez nas danych osobowych naszych klientów i użytkowników, niezależnie od kanału lub środka (online lub osobiście) używanego do interakcji z nami i oferowanego przez ekspertfitness.com

Jesteśmy przejrzyści, jeżeli chodzi o wykorzystywanie danych osobowych, aby użytkownik był świadomy skutków, jakie niesie ze sobą określony sposób korzystania przez nas z jego danych, jak również praw, jakie przysługują mu w związku z jego danymi:

W niniejszej Polityce Prywatności pozostawiamy na stałe do dyspozycji użytkowników wszystkie informacje, z którymi będą się mogli w dowolnej chwili zapoznać, a ponadto

znajdą w niej również informacje dotyczące każdego rodzaju przetwarzania danych osobowych, zależności od sposobu interakcji z nami.

Niektóre pojęcia używane w niniejszej Polityce Prywatności

Pojęcie "Platforma", odnosi się ogólnie do wszystkich kanałów lub mediów cyfrowych lub też osobiście, wykorzystywanych przez użytkownika do celów interakcji z nami, którymi są głównie:

 • strona internetowa, www.ekspertfitness.com

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKÓW?

Za przetwarzanie danych użytkowników odpowiedzialny jest: Piotr Ośródka , prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Łodzi, ul. Brukowa 6/8, 91-341 Łódź, NIP 726-226-63-46, REGON 472927286

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

W zależności od produktu, usługi lub funkcji, z której każdorazowo użytkownik będzie chciał skorzystać, będziemy potrzebowali różnych danych, które na ogół, w zależności od sytuacji, obejmują następujące informacje:

  • dane umożliwiające identyfikację użytkownika (na przykład, imię, nazwisko, dane kontaktowe, itd.);

  • informacje finansowe i transakcyjne (np. dane dotyczące płatności lub karty płatniczej, informacje dotyczące zakupów, zamówień, zwrotów, itd.);

  • informacje handlowe (np. czy użytkownik jest zapisany do naszego Newslettera),

Prosimy pamiętać, że jeżeli poprosimy użytkownika o podanie jego danych osobowych, w celu udzielenia mu dostępu do którejkolwiek z naszych funkcji lub usługi na Platformie, niektóre z pól zaznaczone będą, jako obowiązkowe, ponieważ są to dane, które są nam niezbędne do świadczenia tej usługi lub do udzielenia użytkownikowi dostępu do konkretnej funkcji. Prosimy mieć na uwadze, że jeżeli użytkownik zdecyduje się nie udostępnić nam tych danych, możliwe, że nie będzie mógł on zarejestrować się, jako użytkownik lub że nie będzie on miał możliwości skorzystania z tych usług lub funkcji.

W zależności od sposobu, w jaki użytkownik korzysta z naszej Platformy, będziemy przetwarzać jego dane osobowe w następujących celach:

CEL

Opis

Zarządzanie rejestracją użytkownika Platformy

Jeżeli osoba zdecyduje się zarejestrować jako użytkownik naszej Platformy, będziemy potrzebowali przetwarzać jej dane, aby móc ją zidentyfikować, jako użytkownika oraz aby dać jej dostęp do poszczególnych funkcji, produktów i usług, które znajdują się do dyspozycji zarejestrowanych użytkowników. Konto zarejestrowanego użytkownika można w każdej chwili zamknąć, kontaktując się z nami za pośrednictwem Obsługi Klienta.

Rozwój, zastosowanie i wykonanie umowy sprzedaży lub świadczenia usług,

W tym celu dane przetwarzane są głównie po to, aby:

 • Skontaktować się z użytkownikiem w celu poinformowania go o aktualizacjach lub przekazania mu informacji związanych z zamówionymi funkcjami, produktami czy usługami, w tym wysyłania ankiet dotyczących jakości produktów lub świadczonych usług.

 • Zarządzać płatnościami za zakupione produkty, niezależnie od wybranego sposobu płatności.

Na przykład:

 • Jeżeli podczas dokonywania zakupu któregokolwiek z naszych produktów za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji użytkownik zaznaczy funkcję zachowania danych karty na potrzeby przyszłych zakupów, będziemy potrzebowali przetwarzać wskazane dane w celu uruchomienia i spełnienia wspomnianej funkcji. Zgoda na uruchomienie tej funkcji pozwala na automatyczne wypełnienie danych dotyczących płatności podczas dokonywania kolejnych zakupów, aby użytkownik nie musiał ich ponownie wpisywać podczas każdego nowego procesu i uważane one będą za informacje ważne i obowiązujące do celów następnych zakupów. Użytkownik będzie mógł w każdej chwili zmieniać lub usuwać karty, w zakładce z informacją dotyczącą płatności na koncie zarejestrowanego użytkownika na stronie internetowej.

 • Uruchomić niezbędne mechanizmy, w celu zapobiegania ewentualnym nadużyciom względem użytkownika oraz względem Nas podczas procesu zakupów. Jeżeli w naszej opinii transakcja jest nielegalna, przetwarzanie danych może skutkować jej zablokowaniem.

 • Zarządzać ewentualnymi zwrotami po dokonaniu zakupu oraz aby zarządzać pytaniami o dostępność:

 • Do celów fakturowania oraz aby wystawiać paragony i faktury za zakupy dokonane za pośrednictwem Platformy.

Obsługa wniosków i żądań składanych za pośrednictwem kanałów Obsługi Klienta

Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które są absolutnie niezbędne do zarządzania lub rozwiązywania wniosków i żądań.

Cele marketingowe

W zakresie, w jakim użytkownik zapisze się na otrzymywanie naszego Newslettera, będziemy przetwarzać jego dane osobowe w celu zarządzania subskrypcją, w tym wysyłaniem informacji dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb, dotyczących naszych produktów lub usług, za pośrednictwem różnorakich środków (takich jak poczta elektroniczna lub SMS, jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę). Prosimy pamiętać, że użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, za pośrednictwem dostępnej na Platformie zakładce „Newsletter“ lub stosując się do wskazówek zawartych w każdej korespondencji wysyłanej przez nas użytkownikom.

Przeprowadzać działania promocyjne (na przykład, w celu przeprowadzania konkursów lub wysyłania listy produktów zachowanych przez użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail). Poprzez uczestnictwo w jakiejkolwiek akcji promocyjnej, użytkownik upoważnia nas do przetwarzania udostępnionych przez niego danych, w zależności od akcji promocyjnej, jak również do przekazywania ich różnym mediom, takim jak portale społecznościowe lub w obrębie samej Platformy. Każda akcja promocyjna, w której użytkownik weźmie udział, posiadać będzie swoje własne podstawy prawne, w których zawarte będą bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych użytkownika.

Analiza użyteczności i jakości w celu ulepszenia naszych usług

Ponadto, przeprowadzamy niekiedy działania i ankiety dotyczące jakości, służące poznaniu stopnia zadowolenia naszych klientów i użytkowników oraz zidentyfikowaniu obszarów, które wymagają ulepszeń

NA JAKIEJ PODSTAWIE MOŻEMY PRZETWARZAĆ DANE UŻYTKOWNIKA?

Podstawa prawna pozwalająca nam na przetwarzanie danych użytkownika zależy od celu ich przetwarzania, co wyjaśniamy w poniższej tabeli:

Cel

Podstawa prawna

Zarządzanie rejestracją użytkownika Platformy

Przetwarzanie danych użytkownika jest konieczne do spełnienia warunków regulujących korzystanie z Platformy. Innymi słowy, aby użytkownik mógł się zarejestrować na Platformie, potrzebujemy przetwarzać jego dane osobowe, gdyż w przeciwnym razie nie moglibyśmy zarządzać jego rejestracją.

Rozwój, zastosowanie i wykonanie umowy sprzedaży lub świadczenia usług

Przetwarzanie danych użytkownika jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży lub świadczenia usług, którą jesteśmy z nim związani.

Możliwe, że niektóre z typów przetwarzania danych, powiązane z procesem zakupów, uruchamiają się jedynie wtedy, gdy użytkownik sam o nie poprosi lub autoryzuje, tak jak w przypadku zapisywania danych dotyczących płatności (karty) w celu kolejnych zakupów lub też przetwarzanie danych potrzebne do skanowania paragonów zakupu w opcji Wallet dostępnej w naszej aplikacji lub do informowania użytkowników o dostępności naszych produktów. W takich przypadkach, podstawą do przetwarzania danych użytkownika jest jego własna zgoda.

Uważamy, że mamy prawnie uzasadniony interes do dokonywania niezbędnych weryfikacji, celem wykrywania i zapobiegania nadużyciom podczas dokonywania zakupów przez użytkownika W naszej opinii, przetwarzanie tych danych jest pozytywne dla wszystkich stron uczestniczących w procesie dokonywania płatności za zakupy, a zwłaszcza dla użytkownika, gdyż pozwala nam na podjęcie odpowiednich środków chroniących go przed próbami nadużyć ze strony osób trzecich.

Obsługa klienta

Uważamy, że mamy prawnie uzasadniony interes do obsługi wniosków i zapytań formułowanych przez użytkowników za pośrednictwem różnych, dostępnych środków kontaktu. W naszym rozumieniu, przetwarzanie tych danych jest korzystne dla użytkownika ze względu na możliwość jego odpowiedniej obsługi oraz na możliwość odpowiedzi na zadawane przez niego pytania.

Gdy użytkownik się z nami kontaktuje, zwłaszcza w celu zarządzania zdarzeniami związanymi z zamówieniem lub produktem/usługą zakupioną za pośrednictwem Platformy, przetwarzanie danych jest konieczne do wykonania umowy sprzedaży.

Jeżeli zapytanie użytkownika dotyczy skorzystania z praw, o których informujemy poniżej lub też reklamacji naszych produktów lub usług, to, co upoważnia nas do przetwarzania jego danych, to wymóg spełnienia z naszej strony spoczywających na nas obowiązków prawnych

Marketing

Podstawą prawną do przetwarzania danych użytkownika w celach marketingowych jest jego zgoda wyrażana, na przykład, w chwili zaakceptowania przez niego otrzymywania informacji dostosowanej do jego indywidualnych preferencji, gdy akceptuje on podstawy prawne uczestnictwa w określonej akcji promocyjnej lub w celu opublikowania zdjęć na Platformie lub na naszych kanałach portali społecznościowych.

Analiza uzyteczności I jakości

Uważamy, że posiadamy uzasadniony interes do przeprowadzenia badania użyteczności Platformy oraz stopnia zadowolenia użytkownika, gdyż w naszej opinii przetwarzanie tych danych jest również korzystne dla niego. Pozwala bowiem na ulepszenie jego doświadczenia jako użytkownika oraz na zaoferowanie mu lepszej jakości usług.

PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKÓW?

Okres przechowywania danych zależy od celów, do jakich będą one przetwarzane, zgodnie z poniższym wyjaśnieniem:

Cel

Czas przechowywania

Zarządzanie rejestracją użytkownika Platformy

Będziemy przetwarzać dane użytkownika przez czas, przez jaki utrzymywać będzie on status zarejestrowanego użytkownika (to znaczy do momentu, aż zdecyduje się on wyrejestrować).

Rozwój, zastosowanie i wykonanie umowy sprzedaży lub świadczenia usług

Będziemy przetwarzać dane użytkownika przez czas potrzebny do zarządzania zakupem nabytych przez niego produktów lub usług, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami związanymi z określonym produktem lub usługą.

W niektórych przypadkach, będziemy przetwarzać dane użytkownika wyłącznie do wybranej przez niego samego chwili, na przykład w przypadku danych dotyczących płatności (karty), na których zapisanie użytkownik wyraża chęć na potrzeby ewentualnych, przyszłych zakupów.

Obsługa klienta

Będziemy przetwarzać dane użytkownika przez czas potrzebny do obsługi jego wniosku lub żądania.

Marketing

Będziemy przetwarzać dane użytkownika dopóki nie cofnie on zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych za pośrednictwem danego narzędzią (np. SMS, e-mail,).

Jeżeli użytkownik weźmie udział w jakiejkolwiek akcji promocyjnej, będziemy przechowywać jego dane przez okres 6 miesięcy od momentu zakończenia tej akcji.

Analiza użyteczności i jakości

Będziemy przetwarzać dane użytkownika wyłącznie przez okres przeprowadzania przez nas konkretnego działania lub ankiety dotyczącej jakości lub do chwili dokonania przez nas anonimizacji danych odnoszących się do preferencji użytkownika dotyczących przeglądania stron internetowych.

Oprócz tego, że będziemy przetwarzać dane użytkownika przez czas absolutnie niezbędny do osiągnięcia odpowiedniego celu, będziemy je następnie przechowywać odpowiednio zapisane i chronione przez taki okres czasu, przez jaki mogłyby powstać odpowiedzialności z tytułu ich przetwarzania, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w każdym momencie. Po przedawnieniu się ewentualnych działań, w zależności od każdego przypadku, przystąpimy do usunięcia danych osobowych użytkownika.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

Aby osiągnąć cele wymienione w niniejszej Polityce Prywatności będziemy potrzebowali udostępnić dane osobowe użytkownika podmiotom, które wspierają nas w świadczeniu oferowanych przez nas usług, to znaczy:

 • instytucjom finansowym,

 • instytucjom zajmującym się wykrywaniem i zapobieganiem nadużyciom,

 • dostawcom usług technologicznych,

 • dostawcom i partnerom w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych,

 • dostawcom usług związanych z obsługą klienta.

 • dostawcom i partnerom w świadczeniu usług związanych z.

W celu jak największej skuteczności świadczonej usługi, niektórzy z wymienionych usługodawców mają siedzibę w krajach położonych poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których poziom ochrony danych osobowych może nie być porównywalny do poziomu panującego w Unii Europejskiej, to znaczy w USA. W takich przypadkach, informujemy użytkownika o przekazywaniu jego danych z odpowiednimi gwarancjami i zawsze z zapewnieniem bezpieczeństwa jego danych:

 • Niektórzy dostawcy posiadają certyfikat Privacy Shield, który można sprawdzić klikając na poniższy link:

https://www.privacyshield.gov/welcome

 • Z pozostałymi dostawcami podpisaliśmy Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję i których treść można poznać klikając na poniższy link:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts- transfer-personal-data-third-countries_en

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI PO TYM, JAK UDOSTĘPNI NAM SWOJE DANE?

Zobowiązujemy się do poszanowania poufności danych osobowych użytkownika oraz do zagwarantowania mu możliwości wykonania swoich praw. Jako Współadministratorzy uzgodniliśmy, że użytkownik może wykonywać swoje prawa bez ponoszenia żadnych kosztów ze swojej strony, wysyłając do nas wiadomość e-mail pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wskazując po prostu przyczynę swojego żądania oraz prawo, z którego chce skorzystać. Jeżeli uznamy to za potrzebne, do celów identyfikacji użytkownika możemy zażądać od niego kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Mianowicie, niezależnie od celowości czy podstawy prawnej, w myśl której przetwarzamy dane osobowe użytkownika, ma on prawo do:

 • Zażądania od nas dostępu do danych, które posiadamy odnośnie jego osoby. Przypominamy, że jeżeli użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem Platformy, ma również dostęp do tych informacji w zakładce dotyczącej jego danych osobowych.

 • Zażądania od nas sprostowania danych, które już posiadamy. Prosimy pamiętać, że jeżeli użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem Platformy, może on również przejść do zakładki dotyczącej swoich danych osobowych na koncie użytkownika, aby zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe. W każdym przypadku, należy mieć na uwadze, że poprzez aktywne udostępnienie nam jakąkolwiek drogą swoich danych osobowych, użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe i dokładne oraz że zobowiązuje się on powiadomić nas o jakiejkolwiek zmianie zaistniałej w tych danych. Jakakolwiek strata lub szkoda wyrządzona Platformie lub podmiotowi odpowiedzialnemu za Platformę lub jakiejkolwiek osobie trzeciej, na skutek podania błędnej, nieprawdziwej lub niekompletnej informacji w formularzach rejestracyjnych, pozostanie wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Prosimy pamiętać, że na ogół użytkownik musi podawać nam wyłącznie swoje dane osobowe, a nie osób trzecich, z wyjątkiem zakresu dozwolonego w niniejszej Polityce Prywatności.

 • Zażądania od nas usunięcia swoich danych, w zakresie, w jakim nie będą już one potrzebne do celów, do których były przetwarzane, tak jak poinformowaliśmy we wcześniejszych rozdziałach lub jeżeli nie będziemy posiadać już podstawy prawnej do ich przetwarzania.

 • Zażądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, co w niektórych przypadkach oznacza, że użytkownik może zażądać od nas czasowego zawieszenia przetwarzania danych lub przechowania ich dłużej niż to potrzebne do chwili, aż będą mu ponownie potrzebne.

Jeżeli użytkownik udzielił nam zgody do przetwarzania swoich danych do dowolnego celu, ma również prawo do wycofania w każdej chwili tej zgody. Niektóre ze sposobów wycofania zgody wyjaśnione są w pkt. 2, w którym wymienione są również cele, do jakich przetwarzane są dane.

Jeżeli podstawą prawną do przetwarzania danych jest zgoda użytkownika lub wykonanie umowy, zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w pkt. 3, użytkownik posiada również prawo do zażądania przeniesienia swoich danych osobowych. Oznacza to, że użytkownik posiada prawo do otrzymania udostępnionych nam danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego.

Ponadto, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, użytkownik posiada również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

Informujemy również użytkowników o ich prawie do składania reklamacji przed organami nadzorczymi w odniesieniu do ochrony danych osobowych, a konkretnie przed: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

 

CO SIĘ DZIEJE, JEŻELI UŻYTKOWNIK UDOSTĘPNI NAM DANE OSÓB TRZECICH?

Oferujemy funkcje i usługi, które wymagają od nas przetwarzania danych osobowych osób trzecich udostępnianych nam przez użytkowników, tak jak w przypadku aktywacji i wysyłki Karty Podarunkowej lub przetwarzania żądania Paragonu Prezentowego. Udostępnienie nam przez użytkownika Danych Osobowych osób trzecich, oznacza, że poinformował ich on o celach i sposobie ich przetwarzania.ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie, wedle naszego uznania. W przypadku wprowadzenia przez nas jakichkolwiek zmian, poinformujemy o tym użytkowników za pośrednictwem różnych kanałów przy użyciu naszej Platformy (na przykład, poprzez wyświetlenie bannera, wyskakującego okienka lub powiadomienia push) lub wysyłając nawet do użytkowników wiadomość e-mail, jeżeli wprowadzana zmiana miałaby duży wpływ na ich prywatność, aby dać im możliwość zaznajomienia się ze zmianami, ocenienia ich i, jeżeli wyrażą taką chęć, sprzeciwienia się im lub wyrejestrowania się z określonej usługi lub funkcji. W każdym przypadku, zalecamy użytkownikom czytać regularnie niniejszą Politykę Prywatności, na wypadek gdyby wprowadzone w niej zostały niewielkie zmiany lub jakiekolwiek interaktywne ulepszenie, wykorzystując fakt, że stanowi ona stałe źródło informacji dostępne na naszej stronie internetowej i aplikacji mobilnej.