bosu open mind

OM® BOSU

Tematyka, cele:

Szkolenie dla instruktorów fitness oraz trenerów personalnych.

 • Zgłębisz teorię treningu równowagi, propriocepcji.
 • Nauczysz się w sposób wszechstronny wykorzystywać bosu.
 • Poznasz zasady treningu funkcjonalnego, siłowego, wytrzymałościowego, pliometrii, koordynacji oraz równowagi.
 • Przeanalizujesz technikę ćwiczeń w wykorzystaniem bosu na wszystkie grupy mięśniowe.
 • Po szkoleniu będziesz mieć umiejętności zastosowania ćwiczeń z bosu w treningu personalnym.
 • Swobodnie zaplanujesz i przeprowadzisz całościowe zajęcia z bosu na każdym poziomie zaawansowania i pod kątem różnych potrzeb.
 • Możesz użyć bosu do zajęć wzmacniających, pilates, wytrzymałościowych, obwodów, interwału w zależności od umiejętności i potrzeb.

Cena: 320 zł / brutto (zawiera 23% VAT)
Czas trwania: 1 dzień
Wymagania: Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Zakończenie: Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe.
Osoby prowadzące: Aneta Figurska, Hanna Gudaczewska, Przemek Widyna, Karolina Nowotka-Szubska

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.fitness-om.pl

______________________________________________________________________

PFS BOSU TRAINING®

Tematyka, cele:

 • filozofia i cel treningu Bosu Training
 • fizjonomia pracy mięśni
 • struktura lekcji
 • opanowanie techniki wykonywania ćwiczeń
 • fizjologiczne aspekty zastosowania treningu z wykorzystaniem proiopriorecepcji
 • zasady stosowania i doboru ćwiczeń
 • równowaga i siła w konstrukcji ćwiczeń Bosu
 • trening funkcjonalny, a wykorzystanie Bosu

Czas trwania: Czas przewidziany na realizację programu 2 dni. Zjazdy w systemie weekendowym.
Cena: 420 zł/brutto
Wymagania: Wymaganiem uzyskania certyfikatu jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń. Ukończenie szkolenia PFI BASIC INSTRUCTOR®, doświadczenie w pracy Instruktora Fitness lub ukończenie szkolenia podstawowego w innej placówce szkoleniowej.
Zakończenie: Certyfikat ukończenia szkolenia, PFI BOSU TRAINING® (Professional Fitness Bosu Training Instructor). Wymaganiem uzyskania certyfikatu jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń.
Osoby prowadzące: David Pozos, Iwona Struzik (Machałek), Magdalena Węckowicz

Więcej informacji www.profi-fitness.com.pl