fbpx

reklamacje

Reklamacje dotyczące towarów

ekspertfitness.com dokłada wszelkich starań, aby byli Państwo zadowoleni zarówno z oferowanych przez nas produktów, jak i usług.  Jednak w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek wady bądź nieprawidłowości, zawsze służymy pomocą i wyspecjalizowanym serwisem.

Podstawą reklamacji wynikających z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie naszego regulaminu, jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza reklamacyjnego na adres: reklamacje(at)ekspertfitness.com

eksperfitness.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

ekspertfitness.com podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ekspertfitness.com o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu klient może zgłaszać pisemnie na adres: ekspertfitness.com, ul. Brukowa 6/8, 91-341 Łódź, mailowo pod sklep(at)ekspertfitness.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

W reklamacji klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu;

ekspertfitness.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.